prim. Matej Leskošek, dr.dent.med.

prim. Matej Leskošek, dr.dent.med.

08:45 - 09:00

Pozdrav udeležencev in otvoritev srečanja

pozdrav in nagovor