08:00 - 09:30 Dvorana Turner

Prijava

08:45 - 09:00

Pozdrav udeležencev in otvoritev srečanja

pozdrav in nagovor

prim. Matej Leskošek, dr.dent.med. prim. Matej Leskošek, dr.dent.med.
  • Venue : dvorana

Organizers

prim. Matej Leskošek, dr.dent.med.