Marcia Elena Podboršek, mag. farm.,  ima za sabo več kot dvajset let izkušenj na področju medicinskih pripomočkov, farmacije in zdravstva v javnem in zasebne sektorju. Njeno strokovno področje, je znanje o zakonodajnih predpisih in interpretaciji regulatornih zahtev ter poznavanje delovanja trga medicinskih pripomočkov ter IVD v Republiki Sloveniji in v Evropski uniji. Kompetence na področju medicinskih pripomočkov je pridobila kot imenovani nacionalni ekspert za Republiko Slovenijo v času delovanja pri pristojnemu organu (JAZMP), sodelovala je pri sprejemanju nove evropske zakonodaje skupaj z Evropsko komisijo ter njeni implementaciji v prakso. Bila je imenovana kot zastopnica Republike Slovenije v Koordinacijsko skupino za medicinske pripomočke – MDCG, za MDR in IVDR pri Evropski komisiji, kjer bila med ustanovnimi člani. Ima izkušnje kot ocenjevalka z imenovanjem priglašenih organov za medicinske pripomočke doma in v tujini, kot članica pa je sodelovala tudi pri delu delovnih skupin CAMD za izvajanje MDR in IVDR. S svojim delovanjem ponuja praktične individualne rešitve za regulatorne izzive s področja medicinskih pripomočkov. Sedaj tesno sodeluje z GZS Zbornico MedTech Slovenija, katere član je in  preko katere je vključena v vsebine, ki jih pokriva MedTech Europe. V letošnjem letu se je njeno podjetje, s strani revije Medtech Outlook uvrstilo med deset najboljših podjetij v Evropi iz področje regulatornega svetovanja v zvezi z medicinskimi pripomočki, pri reviji HealtcareInsights pa je bilo prepoznano kot najbolj zaupanja vreden ponudnik na tem področju.

Praktični pregled izpolnitve osnovnih regulatornih zahtev za zobotehnični laboratorij