speaker-photo

doc. dr. sc. Davor Illeš, dr. dent. med.

Davor Illeš se je rodil leta 1976 v Zagrebu. Leta 2000 je diplomiral na Stomatološki fakulteti Univerze v Zagrebu in se istega leta zaposlil kot znanstveni asistent/raziskovalec na isti fakulteti.

Specializacijo s področja stomatološke protetike je zaključil leta 2005 z zagovorom specialistične naloge “Principi paralelizma v stomatološki protetiki”. Leta 2009 je zagovarjal disertacijo z naslovom »Integracija elektromiografskih, sonografskih in antropometričnih metod v funkcionalni analizi stomatognatega sistema«.

Deluje kot docent na Stomatološki fakulteti Univerze v Zagrebu. Specialistično diagnostiko in terapevtske posege na področju stomatološke protetike izvaja v svoji zasebni kliniki – Gnathos v Zagrebu.

Sodeluje pri predkliničnih in kliničnih oblikah pouka na dodiplomskem in podiplomskem študiju ter vodi predmete vseživljenjskega izobraževanja zobozdravnikov. Je vodja predmeta Informatika v dentalni medicini, prav tako istega predmeta, pa tudi predmeta Predklinična mobilna protetika na angleškem študiju in predmeta Gnatologija na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Je član strokovnih društev na Hrvaškem in v tujini ter avtor številnih znanstvenih in strokovnih publikacij. Znanstveni in strokovni interes je usmerjen v zobno protetiko, športno zobozdravstvo, gnatologijo, okluzijo in uporabo informacijskih tehnologij v stomatološkem izobraževanju in praksi.