Dr. sc. Tomislav Katanec, DMD, PHD, spec. oral. kir.

Rojen 22. 9. 1989 v Zagrebu.

Leta 2004 je končal osnovno šolo in leta 2008 gimnazijo. Istega leta se je vpisal na Stomatološko fakulteto v Zagrebu, ki jo je diplomiral leta 2014 (s povprečno oceno 4,6/5) in diplomiral z diplomsko nalogo »Ekstrakcija zob pri pacientih na radioterapiji glave in vratu«. Je dobitnik rektorjeve nagrade za področje endodontije za znanstveno nalogo z naslovom: »Ocena zanesljivosti rentgenske slike pri določanju položaja cementno-dentinskega stika pri ekstrahiranih zobeh«.

Pripravništvo opravi v DZ Zagreb Centar. Od 01.04.2015 opravlja dejavnost splošnega zobozdravstva. Od 16. novembra 2015 je zaposlen v KBC Zagreb na Stomatološki kliniki, kjer opravlja specializacijo iz oralne kirurgije. Od 13. junija 2019 je zaposlen kot specialist oralni kirurg na Kliniki za oralno kirurgijo Stomatološke klinike KBC Zagreb.

Aktivno je vključen v znanstveno-raziskovalno delo kot sodelavec pri znanstveno-raziskovalnih projektih z naslovom »Vrednotenje učinkovitosti novih tehnologij in predlog ustno higienskih in prehranskih smernic pri načrtovanju preventivnega programa v zobozdravstvu« (tekoče leto 2013/ 2014) in »Kvalitativno vrednotenje sredstev za vzdrževanje ustne higiene in priporočila za uporabo« (tekoče leto 2014/2015) ter »Pogostnost artralgij in artritisov po cepljenju proti virusu SARS-CoV-2« (tekoče leto 2022/2023) .

Je avtor več znanstvenih prispevkov, objavljenih v Current Contents, bazi SCOPUS in znanstveni bazi ESCI, poglavij v učbenikih ter številnih kongresnih objav na domačih in tujih kongresih.

Od 01.10.2021 je zaposlen na Katedri za oralno kirurgijo Stomatološke fakultete v Zagrebu v kumulativnem delovnem razmerju, v statusu višjega asistenta – predavatelja.

V okviru klinične dejavnosti vsakodnevno sodeluje pri izvedbi študentskih kliničnih in predkliničnih vaj pri predmetih Oralna kirurgija I, Predklinična oralna kirurgija, Oralna kirurgija I, Predklinična oralna kirurgija. Od 01.03.2023 je znanstveni sodelavec za področje dentalne medicine, znanstveno področje biomedicina in zdravstvo. Je vodja tečaja stalnega izobraževanja na Stomatološki fakulteti v Zagrebu z naslovom “Popolna takojšnja rehabilitacija atrofične spodnje čeljusti s “SHORT” implantati s fiksno protetičnim delom”.

Je član Hrvaške zbornice dentalne medicine, Hrvaškega zdravniškega zbora, Hrvaškega društva za dentalno implantologijo in Hrvaškega društva za oralno kirurgijo.

Kratki implantati in čeljustna vestibuloplastika – sedanjost in prihodnost

Atrofija kostnine alveolarnega grebena postaja vedno večji izziv v sodobnih oralnokirurških in implantoloških posegih. Ob prisotnosti številnih možnosti dograditve kosti in tehnike dvigovanja dna maksilarnega sinusa je v tem primeru izbran sodoben pristop k vgradnji kratkih “short” implantatov.

V tem predavanju bodo predstavljeni primeri pacientov s popolnoma atrofično brezzobostjo spodnje in zgornje čeljusti ter hipertrofijo prirasle dlesni v predelu sprednjega dela spodnje čeljusti, ki je posledica draženja zaradi neustreznega protetičnega dela, travmatskih ekstrakcij in dolgotrajne brezzobosti.

Pri prvem posegu smo izvedli vestibuloplastiko po principu sekundarne epitelizacije z uporabo krvne plazme, obogatene z rastnimi faktorji (PRGF). Skozi predstavitve velikega števila kliničnih primerov bo prikazan pomen in namen ustreznega digitalnega in CBCT kirurškega načrtovanja ter pojasnjen pomen preprečevanja poškodb vitalnih anatomskih struktur.

Štiri tedne po prvem posegu so pacienti prestali še drugi oralnokirurški poseg, pri katerem so vstavili štiri kratke implantate.

Po končanem implantološkem posegu se na vgrajene implantate takoj namesti ˝multi-unit˝ abutmente in protetične transferje ter s skeniranjem in digitalno obdelavo načrtuje bodoče protetično delo.

Nekaj ur po posegu pacient prejme že pripravljen fiksno-protetični začasni izdelek iz akrilata, ki je fiksiran z vijaki za ˝multiunit abutmente˝ in pokrivajo predel spodnje čeljusti od levega spodnjega prvega kočnika do desnega spodnjega prvega molarja. Na predavanju bo podrobneje predstavljena nova tehnika biološke priprave rezervoarja ter pomen novih materialov in površinske obdelave kratkih implantatov. Današnje izzive rehabilitacije atrofične čeljusti s kratkimi implantati izvajamo z ustrezno predprotetično kirurško pripravo, digitalnim načrtovanjem in specifično tehniko priprave ležišča, ki zagotavlja dodatno varnost pred poškodbami vitalnih anatomskih struktur.